Publications

See below for a list of publications:

Joshi, M. & Hirard, T. 2019. Verkkototeutuksen pedagogiset toimintatavat ja oppimisympäristö. In Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille – hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen, Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja, Taito-sarja 41, pp. 53-62.

Media Choice in Multicultural Business Interactions

2017 , Hermes: Journal of Language and Communication in Business, No 56.

Joshi, M & Varhelahti, M. 2014. Eurolta-Eurovolt – bringing new life into multimodal language teaching. Comments from Turku University of Applied Sciences 82, p. 37-42. In Lehto, A. Deepening the CARPE Dimension – TUAS papers from the second CARPE networking conference in Manchester on 4–6 November 2013. URL: http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&groupID=269&action=viewPromotion&itemcode=9789522164858

Storti, A., Härmä, P.,  Joshi, M., Elenius, E. 2014. Conclusions and recommendations – International Degree Student Guidance and Counselling – Supporting the International Student Community at Turku University of Applied Sciences. Reports from Turku University of Applied Sciences 182. URL: http://loki.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&groupID=269&action=viewPromotion&itemcode=9789522164513

Joshi, M., Thai, K. & Lanza, E. 2014. Tools for tutoring international students. Reports from Turku University of Applied Sciences 182, p. 16-23.

Joshi, M. (Ed.) 2014. Survival Guide. A guide for new international students at TUAS. Produced as part of Agricola project in collaboration with degree programme students of TUAS.

Joshi, M & Peussa, H. 2014. Get Finternational – Kulttuurien opiskelua aidosti kansainvälisessä ympäristössä. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 188, p. 23-30. URL: http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&groupID=269&action=viewPromotion&itemcode=9789522164667

Joshi, M. 2011. Kouluttajan opas – Kieli- ja viestintäkoulutuksen suunnitteluopas yrityksissä opettaville, a guide for trainers teaching languages and communication in corporate settings. Produced as part of OSAKE, a project for developing working life skills of language teachers in multimodal teaching environments.